4226
VELASQUITA GIRALDEZ I
J2
San Claudio - Otero
18 min.
4 Km.