4226
VELASQUITA GIRALDEZ I
J2
San Claudio - Otero
6 min.
2 Km.